? การแพร่กระจาย « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การแพร่กระจาย

“แหล่งหญ้าทะเล” ในประเทศไทยสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ เช่น แหล่งน้ำกร่อย หรือปากแม่น้ำที่ติดป่าชายเลน ชายฝั่งน้ำตื้นที่มีพื้นทรายหรือทรายปนโคลน และที่ลึกติดกับแนวปะการัง (Chansang and Poovichiranon, 1994) โดยพบแพร่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทะเลรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัดชายฝั่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ประเทศไทย มีแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลายพื้นที่ อาทิ อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา และบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต (ชัยมงคลและสาธิกา, 2550) เป็นต้น

ตาราง ชนิดหญ้าทะเลที่พบรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ชื่อชนิด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบฯ เพชรบุรี สุราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ สงขลา ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี
หญ้าคาทะเล  / / /** / –  –  –  –  /
หญ้าต้นหอมทะเล
 – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  /* 
หญ้ากุยช่ายทะเล
 / –  –  –  – 
หญ้ากุยช่ายเข็ม
 / / / / / –   /
หญ้าตะกานน้ำเค็ม
–  –  –   / –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
หญ้าชะเงาใบมน –  –  –  –  /* –  –  –  –  – 
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย
/ –  –  –  –  –  –  – 
หญ้าชะเงาเต่า
/ –  –  –  –  –  –  –  – 
หญ้าใบมะกรูด / –  / /*  –  –  / /
หญ้าเงาใบเล็ก
/ –  –  –  –  –  –  –  – 
หญ้าเงาใบใหญ่
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
หญ้าเงาใส / –  –  –  –  – 
หญ้าเงาแคระ / –  / –  –  –   /
รวมจำนวนชนิด 9 4 10  12 11  12  12  10  2 

* เคยมีรายงานการพบ ปัจจุบันพบน้อยมาก
** เป็นหญ้าทะเลจากการฟื้นฟูโดยการปลูก

ตัวอย่างหญ้าทะเลชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 11 เมษายน 2560

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)